تاریخچه

 • سال 1336 سال 1336

  ( اخذ نمایندگی محصولات بیک و واردات آن توسط آقای علی رفوگران(تحریریان

 • سال 1341 سال 1341

   تاسیس کارخانه تولید خودکار بیک کریستال تحت نام شرکت صنعتی قلم خودکار و افزایش ظرفیت اسمی تولید خودکار از سالانه 200هزار عدد به 200میلیون عدد در سال توسط آقای حسن رفوگران

 • سال 1376 سال 1376

       راه اندازی کارخانه مداد در فیروزکوه جهت تولید سالانه دویست هزار قراص انواع مداد توسط آقای حسن رفوگران

 • سال 1377 سال 1377

  راه اندازی خط تولید انواع ماژیک توسط آقای حسن رفوگران

 • سال 1378 سال 1378

    تاسیس شرکت نوک قلم خودکار جهت تولید سالیانه دویست میلیون نوک فلزی خودکار بیک کریستال توسط آقای حسن رفوگران

 • سال 1387 سال 1387

  تاسیس شرکت صریر قلم جهت توسعه بازار لوازم التحریر و هدایای تبلیغاتی

 • سال 1389 سال 1389

  (همکاري با شرکتهاي کراون(کره) ،کوه نور (اتريش) ،ديپلمات (آلمان )وکيف هاي مدرسه بگ تروتر ( فرانسه

 • سال 1392 سال 1392

  اخذ نمایندگی لوازم التحریر استابیلو آلمان