اولین دستگاه فول اتوماتیک

 

 

آقای حسن رفوگران در سال 1348 اقدام به ساخت اولین و کوچکترین دستگاه فول اتوماتیک تزریق پلاستیک

که برای تولید قطعات زیر ده گرم ساخته شده بود،نمودند.