مجله شهر کتاب

 

اولین ماهنامه شهر کتاب در مرداد ماه سال 94 به چاپ رسید.

صفحه ای به شرکت صریر قلم (استابیلو آلمان) در این مجله اختصاص داده شده بود که به معرفی مداد رنگی ،مداد شمعی و آبرنگ وودی پرداخته شد .

شرکت صریر قلم (استابیلو آلمان)گروهی از بهترین نمایندگان فروش خود را راهی کارگاهی آموزشی به میزبانی استابیلو در آلمان کرد.

مدیر شهر کتاب رشت در این مجله تجربیات خود از سفر به استابیلو آلمان را به نگارش در آورد......