سوئینگ کول/طرح جین

 

 

طراحی متفاوت از علامت زن های سوئینگ کول

حلال جوهر آن آب می باشد.

مخصوص دانش آموزان و دانشجویان