پوینت 88 مینی/طرح جین

 

طراحی متفاوت از روان نویس های پوینت مینی88

شامل شش رنگ استاندارد و دو رنگ نئون.

این کیف با طرح جین که طرفدار زیادی در بین جوانان دارد ،می تواند به عنوان  کیف موبایل هم استفاده شود.

برای مدت محدودی موجود می باشد.