برندگان مسابقه استابیلوگرام1

 

 

همراهان عزیز استابیلوگرام :

                                      سرانجام بعد از ده روز رقابت جذاب لحظه هیجان انگیز اعلام نتایج رسید:STABILO GRAM

 

                                                  

                                                                       *نفر اول مسابقه با 296 امتیاز *

 

                                                                   ** نفر دوم مسابقه با 233 امتیاز **

 

                                                                *** نفر سوم مسابقه با 161 امتیاز ***