هایلایتر باس پاستلی استابیلو

 

تکنولوژی باز بودن درب به مدت چهار ساعت بدون خشک شدن  

طول نوشتاری 375-350  متر

موجود در شش رنگ پاستلی روشن

پهنای علامت گذاری 2و 5 میلی متر