خودکار ژله ای پالت استابیلو

خودکار ژله ای با فرمول جدید نوآورانه برای راحتی در نوشتن ، بدون اثر لکه ی جوهر بر روی کاغذ

بدنه تمام گریپ که مانع از لغزش دست می شود  و مدت زمان طولانی تری میتوانید براحتی بنویسید

جوهر آبی،قرمز و مشکی   

خودکار فشاری با کلیک بسیار روان  

یدک قابل تعویض

طراحی خاص بدنه برای مشاهده میزان جوهر باقی مانده