مداد رنگی ایزی کالر استابیلو

اولین مداد رنگی ارگونومیک مناسب برای افراد راست دست و چپ دست

طراحی بدنه سه گوش با برش مخصوص برای جلوگیری از لغزش دست

پهنای نوشتاری 4.2 میلی متر

موجود در 12 رنگ