گروه صریر
گروه صریر (۶ مطلب)
ماژیک کودک بند دار کَپی
ماژیک کودک تریو اسکریبی
مداد سیاه و ست اگزم گرید
  نوک پر رنگ و نرم جهت تست های 4 جوابی تراش با مخزن مناسب
مجله شهر کتاب
  اولین ماهنامه شهر کتاب در مرداد ماه سال 94 به چاپ رسید. صفحه ای به شرکت صریر قلم (استابیلو آلمان) در این مجله اختصاص داده شده بود که به معرفی مداد رنگی ،مداد شمعی و آبرنگ وودی پرداخته شد . شرکت صریر قلم (استابیلو آلمان)گروهی از بهترین...
نمایشگاه یاد یار مهربان93
کودک و شاهنامه بهار 94
خدمات مشتریان
                                  کاتالوگ                                        کالاهای پیشنهادی                              سوالات متداول                                                                
اخبار
                همایش ها و فعالیت پذیرشها       تقدیر نامه    خبرنامه   محصولات جدید                           
مصاحبه روزنامه آسیا
     داستان آشنایی با بیک    مصاحبه  آقای حسن رفوگران با روزنامه آسیا سال 1387                 آقای رامبد رفوگران پسر آقای حسن رفوگران، مدیرعامل شرکت صریر قلم .....                      اسم خودکار را پدر من روی این وسیله گذاشت.این وسیله...
نمایندگی
               صریرقلم در استابیلو آلمان                       صریر قلم در ایران